Breaking news
PILNE! Targi ENERGETICS zostały przeniesione na 2021 rok || EXPOPOWER na 2022 rok || Warsaw Industry Week na 3-5 listopada 2021!

W III kw. 2020 r. do sieci Energi Operatora przyłączonych zostało blisko 19 tys. nowych mikroinstalacji. Łącznie jest ich już ponad 66 tys. Według stanu na koniec września br., w ciągu dziewięciu miesięcy w sieci zarządzanej przez EOP przybyło ponad 38 tys. mikroinstalacji.

freeimage_Debbie_MousŁączna moc zainstalowana wszystkich tego typu źródeł przyłączanych do zarządzanej przez Energę Operator sieci wynosi już blisko 475 MW. W III kw. przybyło jej ponad 130 MW, zaś w ciągu 9 miesięcy 2020 r. w sumie przeszło 275 MW.

Niemal 100 proc. z przyłączonych do sieci Energi Operatora mikroinstalacji stanowi fotowoltaika. W sieci spółki pracuje ponad 66 ty. takich źródeł o łącznej mocy około 472 MW.

W sieci EOP, poza fotowlotaiką, energię elektryczną wytwarzają jednak również inne źródła OZE. To m.in. 81 elektrowni wodnych, 28 źródeł opartych o siłę wiatru, ponad 10 biogazowni, a także gospodarstwa korzystające z więcej niż jednego rodzaju źródła energii.

W związku z pandemią, przyłączenia mikroinstalacji oraz montaż liczników dwukierunkowych odbywa się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Elektromonterzy wyposażeni są w rękawiczki i maski ochronne. Klienci proszeni są o stosowanie środków ochrony osobistej oraz zachowanie bezpiecznej odległości podczas wykonywania przez monterów prac.

 

Źródło: media.energa.pl; fot.: freeimage / Debbie Mous