Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

PGE Dystrybucja ogłosiła pierwsze z wielu postępowań zakupowych na dostawy liczników dla Projektu instalacji Liczników Zdalnego Odczytu (LZO).

 

freeimage_Wynand_van_NiekerkKluczowe daty: lipiec 2031 r. i grudzień 2025 r.

Inwestycja jest elementem szerszego przedsięwzięcia, którego cele określiła znowelizowana ustawa Prawo energetyczne, ogłoszona 18 czerwca 2021 roku. Zgodnie z jej założeniami do lipca 2031 r. u wszystkich odbiorców końcowych w całej Polsce powinny zostać zainstalowane liczniki zdalnego odczytu. Ponadto, do końca 2025 r. w liczniki zdalnego odczytu (bilansujące) wyposażone mają być wszystkie stacje elektroenergetyczne SN/nn, będące własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Dla PGE Dystrybucja oznacza to obowiązek opomiarowania ok. 6 mln odbiorców końcowych do końca 2030 r. (co wymaga wymiany ok. 750 tys. liczników rocznie) oraz ok. 60 tys. stacji SN/nn (instalacja ok. 20 tys. urządzeń pomiarowych rocznie wraz z niezbędną przebudową stacji) do końca 2025 roku.

 

Więcej informacji o Przetargu na liczniki zdalnego odczytu dla PGE Dystrybucja.

 

Korzyści z realizacji projektu

Realizacja Projektu LZO pozwoli Spółce na lepsze zarządzanie systemem elektroenergetycznym, dzięki danym płynącym z liczników, które będą agregowane w Centralnym Repozytorium Danych Pomiarowych i przekazywane również do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Pozytywne skutki inwestycji dla klientów to m.in.: lepsze zarządzanie zużyciem energii, ułatwienie zmiany sprzedawcy czy możliwość korzystania z przedpłatowej formy rozliczeń.

– Dzięki Licznikom Zdalnego Odczytu nasi Odbiorcy będą mogli rozliczać energię elektryczną na podstawie danych o realnym zużyciu, a nie rachunków prognozowanych – podkreśla Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja. – Inteligentne liczniki ograniczą także wizyty inkasentów, a w specjalnej aplikacji pozwolą Odbiorcy na dostęp do swoich danych w zakresie zużycia i struktury poboru energii elektrycznej. Co ważne, dzięki LZO Klienci, którzy zdecydują się zostać prosumentami, będą mogli to zrobić już bez konieczności wymiany licznika na nowy – dodaje prezes Kwasek.

 

Wdrożenie LZO w trzech etapach

Dostawa, montaż oraz integracja systemowa liczników zdalnego odczytu, nawet w długiej perspektywie czasu, stanowi dla Spółki duże wyzwanie. Projekt wdrażany będzie w 3 etapach: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2030. Do końca 2022 r. realizowana jest faza przygotowania inwestycji dla realizacji Projektu LZO, czyli przygotowanie dokumentacji postępowań przetargowych, obejmujących okres realizacji w latach 2023-2025 oraz wyłonienie wykonawców.

PGE Dystrybucja planuje rozpoczęcie masowej instalacji liczników zdalnego odczytu od roku 2023, przy czym przewiduje się, że do roku 2030 wymienione zostaną wszystkie urządzenia pomiarowe. Przyjęty harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu opracowano z uwzględnieniem liczby urządzeń, które wymagają w danym roku wymiany w związku z upływem ważności ich cech legalizacyjnych lub oceny zgodności. Na realizację projektu Spółka planuje przeznaczyć 1,49 mld zł w latach 2022-2025, w tym 0,74 mld zł z tegorocznej emisji akcji.

 

Zobacz także inne przetargi PGE na zdalny odczyt:

 

Źródło: pgedystrybucja.pl; fot.:freeimage / Wynand van Niekerk