Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Po zakończeniu odbioru produktów analitycznych rozpoczęła się kolejna faza realizacji projektu, jaką jest Wdrożenie pilotażowe systemów CRM i Billing wraz z migracją danych 5 milionów użytkowników.

 

freepik_fullvectorKonsorcjum A2 Customer Care sp. z o.o. i Atende S.A. od kwietnia 2022 r. realizuje na rzecz PGE Systemy wdrożenie systemów CRM i Biling. Jego celem jest przygotowanie organizacji do nowoczesnej, wielokanałowej obsługi klientów oraz wymiany komunikatów rynkowych i danych w oparciu o standardy Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), jednocześnie przyspieszając i usprawniając procesy obsługi i rozliczeń klientów.

Projekt ten stanowi jeden z filarów transformacji cyfrowej ujętych w strategii Grupy PGE - system będzie wykorzystywał m.in. dane pochodzące z automatycznych, zdalnych odczytów zużycia energii elektrycznej, zwiększając gotowość Grupy PGE do wprowadzania nowoczesnych usług i produktów. Projekt obejmuje nie tylko wdrożenie nowego systemu, ale także połączenie go z wieloma systemami informatycznymi, co jest niezbędne dla skutecznej realizacji procesów obsługi klientów w Grupie PGE.

W ramach realizowanego projektu, konsorcjum A2 Customer Care sp. z o.o. i Atende S.A. dostarczyło już docelową infrastrukturę techniczną. Na ukończeniu są działania związane z opracowaniem specyfikacji interfejsów, a obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem konfiguracji systemu oraz migracji danych klientów. Spółka A2CC zdobyła doświadczenie m.in. w budowie i obsłudze największego systemu billingowego i CRM w Polsce, zrealizowanego dla sektora gazowego oraz uczestniczyła w przygotowaniu specyfiki krajowej i wdrożeniach oferowanego produktu dla sektora energetycznego.

- Ten projekt jest wyjątkowo ciekawym, bezprecedensowym wyzwaniem, ponieważ jest to pierwszy tak duży projekt w Polsce przygotowujący organizację do działania w ramach zderegulowanego rynku opartego o standardy CSIRE. Jestem przekonany, że będzie stanowił wzór dla wielu innych podmiotów na rynku energetycznym w zakresie przystosowania systemów SAP do nowych wymogów. Zaoferowaliśmy rozwiązanie o wysokim poziomie parametryzacji co pozwala w szybki sposób przygotować rozwiązanie do pierwszego uruchomienia, ale co najważniejsze da możliwość Zamawiającemu na elastyczne podejście do wprowadzania zmian będących wynikiem zmian otoczenia biznesowego – mówi Krzysztof Biezmienow, prezes zarządu A2 Customer Care sp. z o.o., główny architekt w projekcie NCB.

Konsorcjum spółek z Grupy Atende pozyskało zamówienie w wyniku przetargu publicznego, wartość podpisanej umowy wynosi 154,3 mln zł brutto. Zakończenie etapu pilotażowego NCB przewidywane jest na IV kwartał 2023 roku. Zakończenie Etapu II i Programu NCB planowane jest na koniec kwietnia 2025 r.

- Wspólnie unowocześniamy i digitalizujemy polską energetykę. Pomimo ogromnej złożoności projektu, udaje nam się go realizować zgodnie z Harmonogramem Ramowym oraz założonym zakresem przedmiotu zamówienia. Zespoły zarówno ze strony spółek Grupy Atende jak i PGE pracują nad tym sukcesem z pełnym zaangażowaniem – mówi Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende S.A.

 

Źródło: atende.pl; fot.: freepik / fullvector