Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Lokalizowanie poruszających się obiektów jest powszechnie stosowane w wielu dziedzinach przemysłu. Powstało do tej pory wiele różnych technologii, które umożliwiają określać położenie obiektów. Różnią się one przede wszystkim właściwościami takimi, jak: zasięg lokalizowania, dokładność i wytrzymałość czujników bez ładowania baterii.

 

Mateusz Kalinowski, CEO Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o., CEO AiTech sp. z o.o.*

 

Zyskującą bardzo na popularności technologią lokalizowania jest UWB (ang. Ultra-Wideband), która charakteryzuje się bardzo dużą dokładnością do maks. 30 cm. Wykorzystuje ona szerokie pasmo 3,1–10,6 GHz. Zapotrzebowanie na energię do zasilania czujników i bramek UWB jest minimalne, dlatego urządzenia mogą pracować nawet do 7 lat bez ponownego ładowania. Dostępne czujniki i bramki UWB potrafią wzajemnie komunikować się poprzez WiFi lub Ethernet, przez co realizują w pełni ideę IoT (ang. Internet of Things, Internet Rzeczy). Montowany system bramek UWB pozwala na przesyłanie wszystkich informacji pomiędzy nimi aż do głównej bramki, tj. Gateway, która za pośrednictwem interfejsu wysokopoziomowego takiego, jak API typu REST (ang. Real-Time Locating System), przesyła do zewnętrznych aplikacji dane. Dane te mogą posłużyć do wielu analiz w zewnętrznych aplikacjach, jak również być dostarczone do aplikacji webowej.

Czujniki i bramki UWB w połączeniu z aplikacją webową tworzą pełny system pozwalający na bieżące monitorowanie i sygnalizowanie nietypowych zdarzeń. Obiekty śledzone są z częstotliwością z przedziału 0,5–10 sek. możliwą do ustawienia podczas konfiguracji. W aplikacji można odwzorować cały zakład produkcyjny, jak również rozdzielnie energetyczne oraz elektrownie rozmieszczone w różnych miejscach, w których dodatkowo ustawiane są strefy ostrzegawcze. Wykrycie nieautoryzowanego obiektu w takiej strefie od razu sygnalizowane jest komunikatem. Aplikacja również pozwala na odwzorowanie pełnych ścieżek poruszania się każdego z obiektów, które posiadają czujniki, dzięki czemu możliwe jest sprawdzenie przebytej już drogi. Kompleksowy system zapewni znaczące zwiększenie bezpieczeństwa personelu, jak również wszystkich podzespołów energetycznych z uwagi na wczesne ostrzeganie. W tego typu rozwiązaniach możliwe jest także wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI, ang. Artificial Intelligence) do predykcji nietypowych zachowań, co niesie bardzo duże korzyści. Takie mechanizmy potrafią z wyprzedzeniem stwierdzić, że dojdzie w niedługim czasie do wystąpienia niepożądanego zdarzenia, takiego jak np. wtargnięcie obiektu do chronionej strefy.

W przeciwieństwie do innych systemów RTLS technologia UWB zawiera w sobie kompromis między precyzją lokalizowania obiektów a odległością ich śledzenia. Zastosowanie aplikacji webowej zapewnia pełnowartościowy system do monitorowania i kontrolowania tego, co dzieje się w zdefiniowanych obszarach. Dane z takiego systemu mogą również służyć do rozliczania czasu pracy pracowników, obliczania kosztów pośrednich produkcyjnych jak również do obliczania niewykorzystanych zasobów.

 

* Mateusz Kalinowski - ukończył studia wyższe na Politechnice Warszawskiej na kierunku Informatyka i Elektronika. Od 6 lat związany z firmą Meritus Systemy Informatyczne sp. z o.o. gdzie zajmuje stanowisko Prezesa, prowadząc projekty badawcze oparte o sztuczną inteligencję, rozwijając oprogramowanie z serii merSoft ERP oraz realizując indywidualne zamówienia na oprogramowanie. Od roku przewodzi również firmie AiTech sp. z o.o., która przejęła obszar sztucznej inteligencji, realizując z sukcesami projekty m.in. skanujfakture.pl. 

 

 

Czytaj także: