Breaking news
PILNE! 1 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał ✍️ Ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ✍️, która m.in. wdraża harmonogram instalacji inteligentnych liczników i ureguluje kwestie związane z magazynami energii.

4 września br. innogy Stoen Operator ogłosiło przetarg na „Budowę cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego w standardzie TETRA", a już kilka dni później został on anulowany. Nasza redakcja poprosiła o komentarz spółki w tej sprawie.

Przedmiotem zamówienia była budowa cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego w standardzie TETRA. Założony zakres inwestycji obejmował:

  1. Dostarczenie co najmniej dwóch stacji bazowych;
  2. Wdrożenie i skonfigurowanie dostarczonego systemu;
  3. Zamontowanie i uruchomienie zamówionych terminali przewoźnych na pojazdach wskazanych przez zamawiającego;
  4. Integrację systemu TETRA, tego samego producenta co oferowany, z konsolami UNIFY;
  5. Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń.

Wykonawca musiał wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował wdrożenie co najmniej jednego systemu TETRA dla klienta w sektorze energetycznym o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł netto.

O cechach systemu TETRA, stacji bazowej systemu TETRA czy radiofonów przenośnych i przewoźnych można przeczytać pod linkiem: https://www.innogy.pl/pl/~/media/Innogy-Group/Innogy/Polska/Przetargi/przetargi_auto/PZ-6077/WO_PZ_6077_Budowe_cyfrowego_systemu_radiokomunikacyjnego_w_standardzie_TETRA.pdf

W związku z anulowaniem przetargu, a także na fali ostatnich konferencji "Smart Energy 450, powered by LTE" (zorganizowanej przez PGE Systemy, relacja -> czytaj) i "RadioEXPO", poprosiliśmy o komentarz innogy Stoen Operator. Otrzymaliśmy następująca odpowiedź z Biura Prasowego:

"Przetarg organizowany przez innogy Stoen Operator na zakup systemu TETRA został anulowany. Obecnie prowadzimy na nowo analizę dostępnych na rynku rozwiązań z tego obszaru. O kolejnych krokach będziemy informowali w osobnych komunikatach."

Na odpowiedzi na zadane dodatkowo pytanie: Jak innogy Stoen Operator zapatruje się na przyszłość posiadanego systemu radiokomunikacyjnego - czy spółka będzie szła w TETRA czy w LTE450, a może inny system, jaki? Dlaczego? - będziemy musieli jeszcze poczekać.